Öncelikle Tesla Bobini nedir sorusuna cevap verecek olursak bu bobinler yüksek frekanslı, yüksek gerilim üreten hava çekirdekli rezonans trafolarıdır diyebiliriz.Sırp bilim adamı Nikola Tesla tarafından Maxwell’in ışığın matematiksel olarak dalga modelini ispatlamasıyla yüksek frekanslı alternatif akım üretmeyi başararak ortaya çıkardığı bir buluştur.

Tesla bobininin amacı da mucidin amacına benzer;yani elektriği kablosuz iletmek.Tesla bir nevi bu bobinde  amacına ulaşmış ancak lokal bir başarı olarak.Daha sonrasında bu çalışmasına devam etmemiş, çalışmadan edindiği bilgiyle başka projelere geçmiştir.

 

  1. Çalışma prensibine de kısaca değinecek olursak basit trafo mantığında Faraday-Lenz yasasına göre çalışır.Üzerinden akım geçen bir telle manyetik alan oluşturulur.Akım değiştikçe, manyetik alanda değişir.Oluşan manyetik alan başka bir tel üzerine etki ettiğinde, diğer teldede indükleme yoluyla akım meydana gelir.Bu telleri bobin gibi sararsak,sarım sayıları arasındaki fark kadar voltaj artar,akımda buna ters orantılı olarak değişir.Yani birincil sarımında 100 ve ikincil sarımında 1000 sarım varsa, birincil sarıma uygulanacak potansiyel farkı 220V ise ikincil sarımdaki potansiyel farkı 2200V’dur.Fakat akımda 10 kat düşecek yani örneğe uyarlarsak birinci sarım için 220V’a 5A’lik akım söz konusuysa ikincil sarım için 2200V’a 0,5A’lik akım olacaktır.
  2. Son olarakta mucidin sözüne kulak verip”Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız;enerji, frekans ve titreşim üzerinden düşünün.”bir Tesla Bobini ile neler yapılabilir diye düşünebilirsiniz.
Yorum Bırakın...